Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

   

          

                             Linki do ankiety : 

Ankieta dla klas 4-6:

http://badania.corigo.pl/ankieta/356283/ujazd-2018-diagnoza-spoleczna-sp46-badania-standard.html 

Ankieta dla klas 7-8:

http://badania.corigo.pl/ankieta/356285/ujazd-2018-diagnoza-spoleczna-sp78-badania-standard.html

Ankieta dla klas gimnazjalnych:

http://badania.corigo.pl/ankieta/356287/ujazd-2018-diagnoza-spoleczna-gimn-badania-standard.html

         

 

                                      

3 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/19. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęli uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym oraz akademią gdzie zostali powitani przez panią dyrektor oraz całe grono pedagogiczne. Pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów.  zdjęcie

Dożynki –Święto Plonów, to stary i piękny obrzęd w czasie, którego dziękujemy rolnikom za chleb i wyrażamy uznanie za ich ciężką pracę. Dzień 09.09 2018 r. zgromadził wokół dożynkowego chleba uczniów naszej szkoły. Uczestniczyli onirazem z innymi mieszkańcami gminy w korowodzie dożynkowym. zdjęcie

19 września odbyło się spotkanie uczniów klas 1-3 z policjantami. Uczniowie najmłodszej grupy wiekowej przypomnieli sobie, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Policjanci kładli podczas pogadanki szczególny nacisk na bezpieczne poruszanie się w czasie drogi do szkoły, przypomnieli dzieciom numery alarmowe oraz zasady wzywania pomocy. Uczniowie klas pierwszych otrzymali w prezencie poradnik dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole. zdjęcie

 

© 2008 PSP UJAZD  
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

 

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły
Zgłoszenie dziecka do szkoły z poza obwodu
Wniosek nauczania religi-etyki
Karta zgłoszenia do świetlicy
Oświadcznie  spełnienia kryteriów

SZKOŁA  PARTNERSKA

 

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole