Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

26.01.2017 r.

- godz.17.00 - klasy I - VI PSP - spotkania z wychowawcami

  - godz.17.30 - klasy I-III PG - spotkania z wychowawcami

           

                                   PODZIĘKOWANIA

 

Kolorowe piłki zamiast krzesełek 

        Taką formę profilaktyki i korekcji wad postawy zastosowaliśmy u trzecioklasistówz naszej szkoły podstawowej. Innowacja zakłada, że uczniowie spędzą w klasie co najmniej 1 godzinę lekcyjną codziennie na piłkach.  Dziecko siedząc na piłce częściej przyjmuje pozycję wyprostowaną, dzięki czemu wzmacnia swoje mięśnie, zwiększa stabilność ciała        i doskonali równowagę oraz kształtuje prawidłową postawę.

    Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do nowego projektu i bardzo chętnie korzystają z piłek na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, a na lekcjach w klasie bardzo chętnie wymieniają szkolne krzesełka na piłki.

   Projekt ten udało się zrealizować dzięki wsparciu Pana Tomasza Kołodziejczyka właściciela firmy ,, Qualichairs'', któremu serdecznie dziękujemy za sfinansowanie zakupu piłek.  zdjęcia    zdjęcia

© 2008 ZGS UJAZD  
Wszelkie prawa zastrzeżone